Skontaktuj się z nami już dziś!

Skontaktuj się!

Czy folia stretch podlega BDO?

Czy folia stretch podlega BDO?

Jeżeli jesteś producentem produktów w opakowaniach lub dołączasz do nich torby, może zachodzić konieczność wysłania rocznych sprawozdań o odpadach, jakie wytwarzasz. Brak spełnienia tego obowiązku może skutkować wysokimi karami pieniężnymi, dlatego wyjaśnimy Ci, czym jest BDO oraz czy dotyczy ono folii stretch.

Czym jest BDO i jaki jest jego cel?

BDO to Baza Danych Odpadowych, do której muszą zarejestrować się wszystkie firmy prowadzące działalność gospodarczą generującą odpady. Obowiązek rejestracji w BDO obowiązuje każdą firmę, która produkuje produkty w opakowaniach, wytwarza odpady, a także nimi gospodaruje. Ten projekt proekologiczny ma na celu zminimalizowanie ilości nielegalnych wysypisk śmieci, a tym samym optymalizację gospodarowania odpadami. BDO sprzyja recyklingowi, a dzięki niemu wielu przedsiębiorców może przyczynić się do zmniejszenia ich negatywnego wpływu na nasze środowisko. Od 2020 roku BDO ma formę elektroniczną, co jest dużym udogodnieniem dla przedsiębiorców.

Jakie korzyści płyną z wprowadzenia BDO?

Z wprowadzenia BDO płynie wiele korzyści. Dzięki tej bazie zwiększona została kontrola nad krajową gospodarką odpadami, a ponadto możliwe jest prowadzenie monitoringu przepływu strumieniu odpadów, dzięki prowadzeniu ewidencji odpadów w Bazie Danych Odpadowych. Dodatkowo optymalizuje on procesy sprawozdawczości prowadzenia gospodarki odpadami. Za sprawą BDO i wprowadzenia formy elektronicznej procesy wpisu do tego rejestru zostały zoptymalizowane, można w nich aktualizować dane i wykreślać podmioty. BDO przyczynia się do ograniczenie nieprawidłowości w obszarze gospodarki odpadami.

Kody odpadów w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach

W sieci dostępny jest interaktywny katalog odpadów, które są oznaczone kodami. Papier, tektura i kartony oznaczone są kodem 15 01 01. Tworzywa sztuczne oznaczone są kodem 15 01 02. Wiele firm nie tylko kurierskich wykorzystuje w swojej działalności folie stretch, która jest doskonałym materiałem zabezpieczającym towar podczas transportu. W BDO wyróżnia się również odpady z grupy „17”, czyli odpady poremontowe, które są generowane przez firmy budowlane.

Co to jest opakowanie i czy folia stretch nim jest?

Według ustawy z dnia 13.06.2016 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi opakowaniem określa się każdy wyrób, który służy do przechowywania, ochrony, a także przewozu i dostarczania produktów, takich jak surowce i towary przetworzone. Według tego zagadnienia opakowaniem jest także wyrób, który stosuje się do pakowania m.in. jest to folia stretch. W związku z tym wprowadzając ją do obrotu, należy pamiętać, że podlega ona obowiązkowi jej odzyskania i recyklingu.

Każdy przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach oraz korzystający z folii strech, powinien przestrzegać wielu obowiązków, niezależnie od tego, czy jest podmiotem wprowadzającym w ciągu roku jedynie kilka kilogramów opakowań, czy generującym większe ilości. Konkretne wytyczne w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 13.06.2016 o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Kiedy następuje wprowadzenie folii stretch na rynek?

Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzenie folii stretch na rynek następuje w dniu, w którym doszło do wydania opakowania lub produktu w folii stretch z magazynu, lub też przekazania go osobie trzeciej, a także wytworzenia oraz przywozu folii strach na terytorium kraju. Wprowadzenie na rynek obejmuje również wystawienie faktury, która potwierdza wewnątrzwspólnotowe nabycie folii stretch, a także produktu, który został nią owinięty.

Obowiązki wprowadzających produkty w opakowaniach

Jeżeli wprowadzasz produkty w opakowaniach i folii stretch, musisz uzyskać wpis do BDO i prowadzić ewidencję o masie wprowadzonych opakowań. Do obowiązków należy także osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku, a także recyklingu odpadów opakowaniowych. Bardzo ważne jest składanie rocznego sprawozdania dotyczącego produktów w opakowaniach, a także prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. Obowiązkiem podmiotu wprowadzającego produkty w opakowaniach jest także umieszczanie numerów rejestrowych na dokumentach, a także uiszczanie opłaty rocznej.

Brak spełnienia obowiązków - konsekwencje

Niespełnienie wyżej wymienionych obowiązków skutkuje nałożeniem sankcji. Za brak wpisu w odpowiednim dziale w rejestrze BDO może zostać nałożona kara od 5 tys. zł do 1 000 000 zł. Sankcje w postaci kary grzywny do 5 tys. zł są nakładane na podmioty, które nie składają sprawozdań. Brak wniesienia opłaty rocznej również niesie za sobą konsekwencje w postaci wykreślenia z rejestru BDO. Niezwykle istotne jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, gdyż w przeciwnym razie skutkuje to koniecznością uiszczenia opłaty produktowej, będącej swoistym podatkiem środowiskowym, który wynika z niewykonania obowiązków z zakresu odzysku opakowań. Niewielu producentów ma świadomość wyżej wymienionych obowiązków, w wyniku czego mają oni duże zaległości w opłatach produktowych.

Firma „MEGAN” działa na rynku opakowań foliowych od 2005r. Jej siedziba mieści się w Lesznie w województwie wielkopolskim, swoją działalność prowadzimy na terenie całego kraju. Działalność firmy obejmuje dystrybucję folii stretch ręcznej, maszynowej, JUMBO, taśm pakowych, taśm spinających PP, a także opakowań foliowych takich jak worki strunowe, worki i reklamówki z folii HDPE i LDPE. Oferowane przez nas wyroby posiadają wysoką jakość oraz atrakcyjne ceny.

Zapewniamy profesjonalną obsługę klientów. Zamówienia są przyjmowane telefonicznie lub e-mailem. Dostawa towaru odbywa się za pomocą własnych środków transportu lub poprzez firmy spedycyjne, co pozwala szybko i sprawnie dostarczyć towar do klientów. Naszymi odbiorcami są fabryki, hurtownie, sklepy, piekarnie, stolarnie oraz firmy gastronomiczne. Strategią firmy „MEGAN” jest poszerzanie oferty handlowej oraz podnoszenie komfortu dokonywania zakupów. Staramy się dbać o stałych klientów i zdobywać coraz szersze grono nowych odbiorców.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl